Kontakt

Informacije

  • telefon: +381 (0)11 2655-555

Blagajna

  • telefon: +381 (0)11 2655-820, 2655-174
  • fax: +381 (0)11 2655-402

Beogradski sajam

  • adresa: Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija
  • telefon: +381 (0)11 2655-555
  • e-mail: info@sajam.rs

Inspektorat izložbenog prostora

HALA 1 Telefon / Faks e-mail
Igor Gljivica
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-190
+381 (0)11 2655-191
igor.gljivica@sajam.rs
Nikola Aperlić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-190
+381 (0)11 2655-191
nikola.aperlic@sajam.rs
HALE 2 i 1a Telefon / Faks e-mail
Mile Mekterović
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-241
+381 (0)11 2655-240
mile.mekterovic@sajam.rs
Zoran Batinić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-241
+381 (0)11 2655-240
zoran.batinic@sajam.rs
HALE 3 i 3a Telefon / Faks e-mail
Goran Sušanj
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
goran.susanj@sajam.rs
Rade Pušonjić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
rade.pusonjic@sajam.rs
HALA 4 Telefon / Faks e-mail
Biljana Gorenčevska
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
biljana.gorencevska@sajam.rs
Nemanja Nikić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
nemanja.nikic@sajam.rs
HALA 5 i OTVORENI PROSTOR Telefon / Faks e-mail
Janko Aleksić
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-260
+381 (0)11 2655-261
janko.aleksic@sajam.rs
Željko Kovačević
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-260
+381 (0)11 2655-261
zeljko.kovacevic@sajam.rs
HALE 7, 8 i 9
Telefon / Faks e-mail
Zorica Jovanović
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-740
+381 (0)11 2655-280
zorica.jovanovic@sajam.rs
Zoran Milenković
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-740
+381 (0)11 2655-280
zoran.milenkovic@sajam.rs

Zakup konferencijskih sala

Kontakt osoba Telefon / Faks e-mail
Slaviša Kostić
referent zakupa

+381 (0)11 2655-455
+381 (0)11 2655-026
+381 (0)63 339-821

slavisa.kostic@sajam.rs
Cenovnik i prijava zakupa (PDF)