Konferencijske sale

Svečana sala u Upravnoj zgradi (150 sedišta)

Hala 4 - Velika sala (300 sedišta)

Hala 4 - Mala sala (50 sedišta)

Kontakt

Kontakt osoba Telefon / Faks e-mail
Slaviša Kostić
referent zakupa

+381 (0)11 2655-455
+381 (0)11 2655-026
+381 (0)63 339-821

slavisa.kostic@sajam.rs