Menadžment

Ime prezime / Funkcija Telefon / Faks e-mail
Danka Selić
generalni direktor
+381 (0)11 2655-001 danka.selic@sajam.rs
Marija Labović
zamenik generalnog direktora
+381 (0)11 2655-548 marija.labovic@sajam.rs
Aleksandra Dosković

+381 (0)11 2655-002 aleksandra.doskovic@sajam.rs
Slavko Jovanović
direktor Finansijskog sektora
+381 (0)11 2655-502 slavko.jovanovic@sajam.rs
Mirjana Lukić
direktor Komercijalnog sektora
+381 (0)11 2655-229 mirjana.lukic@sajam.rs
Blanka Stojanović
direktor Tehničkog sektora
+381 (0)11 2655-510 blanka.stojanovic@sajam.rs
Nataša Obradović
direktor Sektora za pravne i opšte poslove
+381 (0)11 2655-622 natasa.obradovic@sajam.rs
Ivana Marković
pomoćnik direktora Komercijalnog sektora
+381 (0)11 2655-205 ivana.markovic@sajam.rs
Vojislav Marjanović
direktor Službe nadzora i informatike
+381 (0)11 2655-119 vojislav.marjanovic@sajam.rs
Miodrag Vulević
direktor Samostalne službe zakupa i nabavke
+381 (0)11 2655-026 miodrag.vulevic@sajam.rs
Milica Milutinović
savetnik generalnog direktora
+381 (0)11 2655-777 milica.milutinovic@sajam.rs
Dejan Milutinović
savetnik za korporativne poslove
+381 (0)11 2655-622 dejan.milutinovic@sajam.rs
Maja Nikolić
šef Kabineta generalnog direktora
+381 (0)11 2655-865 maja.nikolic@sajam.rs