Iznajmljivanje opreme

Iznajmljivanje audio-video opreme i usluga

Oprema/ usluga Jedinica Cena* Cena**
Bim-projektor, lap-top i platno sa operaterom dan 12.000 din 225 EUR
Plazma i DVD-player dan 5.000 din 100 EUR
Bim-projektor, lap-top i platno dan 10.000 din 180 EUR
Platno dan 1.000 din 20 EUR
Računar (PC) kom/dan 5.000 din 100 EUR
Bim-projektor kom/dan 8.000 din 150 EUR
Pokretno ozvučenje 2x250W sa dva mikrofona i operaterom dan 15.000 din 200 EUR