Iznajmljivanje poslovnog prostora

U prostoru Beogradskog sajma nalazi se veliki broj kancelarijskog i izložbenog prostora za povremeno iznajmljivanje za organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i magacinski prostori.

U prostoru Sajma nalazi se jedan broj restorana svih kategorija, za brzu hranu, luksuznih, kao i kafe restorana.

Pored ovih prostora na Beogradskom sajmu posluje pošta, više banaka, menjačnica, ambulanta, više špediterskih preduzeća, kao i carinska ispostava.

/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala1a_1_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala1a_2_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala1a_3_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala2_1_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/wtc_1_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/wtc_2_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/wtc_3_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/wtc_4_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/wtc_5_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala13_1_ss.jpg

Cenovnik zakupa poslovnog prostora na dan 01.11.2013.

Opis usluge Jedinica Cena
Zakup kancelarijskog prostora I kategorije m2 864,30 din
Zakup kancelarijskog prostora II kategorije m2 755,60 din
Zakup magacinskog prostora I kategorije m2 573,40 din
Zakup magacinskog prostora II kategorije m2 450,50 din
Zakup priručnog magacina kom 10.797,90 din
Zakup poslovnog prostora u hali 6 m2 864,30 din
Zakup poslovnog prostora u hali 1a m2 864,30 din

Napomene:

  • Na navedene cene se zaračunava PDV.
  • Cene se uvećavaju na mesečnom nivou za rast cena na malo.
  • Cenovnik obuhvata cene regulisane tipskim Ugovorima.

Cenovnik za slobodan poslovni prostor na dan 01.11.2013.

Kontakt osoba

Zoran Savić, šef zakupa

  • telefon/faks: +381 (0)11 2655-455, +381 (0)11 2655-026, +381 (0)63 236-418
  • e-mail: zoran.savic@sajam.rs

 

/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala4_1_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala4_2_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala6_1_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala6_2_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala6_3_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala6_5_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala5_1_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala5_2_ss.jpg /active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala11_1_ss.jpg
/active/sr_latin/home/usluge/Data/Images/hala11_2_ss.jpg