Izrada i emitovanja audio spotova na internoj razglasnoj stanici

Produkcija (izrada oglasa) Cena* Cena**
Maska (oglas koji sadrži glas, bez muzičke podloge) 1.500 din 20 EUR
Spot (oglas sa muzičkom podlogom) do 20 sekundi 3.000 din 35 EUR
Spot (oglas sa muzičkom podlogom) preko 20 sekundi 4.000 din 45 EUR
Emitovanje Cena* Cena**
Jedno emitovanje (maska ili spot) 1000 din 12 EUR