Reklamne usluge

Naziv Jedinica Slika
Reklamni prostor - štampani
Pano obostrani 95x195cm (vertikalno - papir) kom.
Gelenderski pano (horizontalni - papir) 195x95cm kom.
Izrada reklame na vinilu po m2 m2
Pano 300x200cm (horizontalno/ vertikalno - papir) kom.
Pano jednostrani 95x195cm (4 komada, vertikalno - papir) na kolonadi preko puta hale 2 kom.
Kubus (okrugli-papir) visina 190cm, obim 385cm kom.
Kolski ulaz na sajam - komplet slavoluk (vinil 10x1m) sa četiri panoa 95x195cm, papir kom.
Kolonada - komplet vinil 8x1m sa četiri panoa 95x195cm, papir kom.
Korišćenje jarbola
Korišćenje jarbola kom.
Korišćenje jarbola visine 11m na bulevaru za zastave do dimenzija 150x700cm kom.
Reklamni prostor na poleđini ulaznice za posetioce
2/0 štampa u dve boje -
4/0 štampa u četiri boje -
Reklamni prostor - štampani
Bilbord na hali 1, 400x600cm (vertikalno - papir) papir
Bilbord na toploj vezi, 860x250cm (horizontalno - vinil), jednostrano kom.
Bilbord na hali 2 400x900cm (vertikalno - papir) papir
Bilbord na hali 2 prema Bulevaru (horizontalni - papir), osvetljen, zakup šest meseci kom.
Bilbord na hali 2 (iznad ulaza u halu 2, nivo C) 700x500cm (horizontalno - vinil) kom.
Bilbord u hali 1 150x600cm (horizontalni - papir) papir
Bilbord u hali 4 - 750x300cm (horizontalno - papir) papir
Bilbord u hali 2 - zid, (horizontalno - papir), visina 2m, dužina minimum 5m, cena po m2 m2 -
Bilbord u podzemnom prolazu - 995x195cm (horizontalno - papir), osvetljen papir
Megabord na pešačkom ulazu na sajam 700x460cm (vinil), osvetljen, zakup šest meseci kom.
Pešački ulaz 900x100cm (vinil), obostrano kom.
Reklama na vinilu 600x600 na hali 1 spolja kom.
Reklama na železničkom stubu 500x(max)1200 kom.
Reklama na vinilu 575x(max)800 na hali 3 kom. -
Nalepnica u pešačkom prolazu 800 x 200 kom. -
Reklamni prostor u katalogu
Druga korica kom. -
Treća korica kom. -
Četvrta korica kom. -
Umetak na vrpci (obostrani), kolor štampa kom. -
Pregradna strana (jednostrana), kolor štampa kom. -
Pregradna strana (dvostrana), kolor štampa kom. -
Rikna - -
Markica na naslovnoj strani 2x3cm kom. -
Posebna ponuda
Unutrašnja korica zvaničnog CD-a - -
Prezentacija izlagača na zvaničnom CD-ROMu do 60 sekundi - -
Reklamni prostor na poleđini pozivnice za otvaranje sajma - -
Podela POS materijala u krugu sajma, podelu vrši naručilac (cena po danu i važi za izlagače) dan -
Podela POS materijala u krugu sajma, podelu vrši naručilac (cena po danu) dan -
Zakup prostora za balone, cepeline i sl, a kojih nema u ponudi je po dogovoru -

Kontakt

Gordana Minić

Ražnatović Snežana